Telemedicínsky systém Miškolc - Košice Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia  ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Copyright © 2013 www.unlp.sk
Domov Fotogaléria Popis Popis
Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie
Názov projektu: Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie Kód ITMS: 28110220007  Poskytovateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR Prijímateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Začiatok projektu:  07/2010 Ukončenie projektu:  07/2014 Výška NFP:  26 437 424,67 EUR Cieľ projektu: Zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti s prednostným zameraním na liečbu ochorení skupiny 5 vo FNLP Košice. Špecifický cieľ 1: Skvalitnenie poskytovanej zdravotnej starostlivosti FNLP Košice prostredníctvom moderného prístrojového vybavenia v jej novovybudovaných kapacitách. Špecifický cieľ 2: Skvalitnenie poskytovania komplexnej zdravotnej starostlivosti FNLP Košice výstavbou nových kapacít.
ďalej   > <   návrat
|