Telemedicínsky systém Miškolc - Košice Telemedicínsky systém Miškolc - Košice Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia  ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Copyright © 2013 www.unlp.sk
Domov Fotogaléria Popis Popis
Telemedicínsky systém Miškolc - Košice
Univerzitná nemocnica L. Pateura Košice a maďarskí partneri budujú partnerstvá Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice začala s implementáciou projektu „Vytvorenie teleradiologického a  telekonzultačného systému v oblasti Miskolc a Košice“, v júni roku 2011. Projekt je realizovaný v rámci operačného programu  Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika- Slovenská republika 2007- 2013.    Realizácia projektu sa uskutočňuje v úzkej odbornej spolupráci partnerov v oblasti medicíny a informatiky. V rámci projektu  spolupracujú štyria partneri- Fakultná nemocnica Borsod-Abaúj-Zemplén v Miškolci, Univerzitná nemocnica L. Pasteura  Košice, Spoločná Alžbetina Nemocnica v Sátoraljaújhely a Nemocnica Almási Balogh Pála v Ózde. Dvaja hlavní partneri sú  inštitúcie so širokým odborným záberom, to im umožní zastávať úlohu telemedicínskeho a telekonzultačného centra.  Projekt je zacielený na vytvorenie jednotného integrovaného systému pre poskytovateľov zdravotníckych služieb fungujúcich  na oboch stranách hraníc, ktorý má vykazovať rovnakú úroveň vývoja a kvality.   Veľkým problémom pre inštitúcie je zabezpečenie ľudských a vhodných technických zdrojov, takže je nevyhnutné využitie  možností ukrývajúcich sa v modernej telediagnostike, pretože to prispeje k finančne efektívnemu prevádzkovaniu  zdravotníckeho systému a jeho udržateľnému rozvoju. Telemedicína, a v rámci toho vybudovaný telerádiológický a telekonzultačný systém, je nový moderný spôsob starostlivosti o  chorých v Maďarsku aj na Slovensku. Oproti plánovanej starostlivosti, lôžkovej kapacity, technických a pracovných  podmienok, vybudovaný telemedicínsky systém zabezpečí zdieľanie nahromadených skúseností, techniky, optimálne využitie  pracovnej sily, nakoľko tieto budú využívané na dvoch miestach. S týmito postupmi sa lepším využívaním ušetria finančné  prostriedky a zabezpečí sa pravidelná spolupráca medzi odborníkmi a výmena skúsenosti medzi oboma štátmi.  
ďalej   > <   návrat
|