Telemedicínsky systém Miškolc - Košice Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia  ambulantnej zdravotnej starostlivosti Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia  ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Copyright © 2013 www.unlp.sk
Domov Fotogaléria Popis Popis
Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Stručný popis projektu: FNLP Košice (1991) je všeobecná nemocnica a PZS pre ambulantnú - všeobecnú a špecializovanú (264 ambulancií a poradní)  a ústavnú ZS (1616 lôžok), SVaLZ, jednodňovú ZS a stacionár. V spádovom regióne žije 1,58 mil. obyv. FNLP sa zameriava sa  na diagnostiku a liečbu ochorení skupiny  5, ktoré sú najčastejšou príčinou úmrtí v SR a v regióne. Prevádzky FNLP ležia v 2  samostatných areáloch - starší je z 20.rokov, dobudovaný v 60-90.rokoch, novší vybudovaný v 70.-80. rokoch 20.stor. Z KRP  vyplýva potreba rekonštrukcia a modernizácia zariadenia AZS v areáli FNLP Košice na Rastislavovej 43 - I. PAVILÓNU s 5  ambulanciami ZTB – Bunkového a tkanivového centra. K dosiahnutiu komplexnosti PZS je potrebné investovať do interiérovej  rekonštrukcie a modernizácie (I.NP a I.PP, ktoré sú nevyhovujúcom stave s vysokou energetickou náročnosťou) a zariadiť  priestory modernou sofistikovanou zdravotníckou prístrojovou technikou.  „Modernizáciou zdravotníckej infraštruktúry z fondov EÚ na zlepšenie zdravotného stavu obyvateľov SR“ „Investícia do Vašej budúcnosti“ Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF http://opz.health-sf.sk/
ďalej   > <   návrat
|