Telemedicínsky systém Miškolc - Košice Urgentný príjem Fakultnej nemocnice L. Pasteura Košice pre 21. storočie Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia  ambulantnej zdravotnej starostlivosti Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia  ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Copyright © 2013 www.unlp.sk
Domov Fotogaléria Popis Popis
Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti Kód ITMS: 28120120013 Poskytovateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR Prijímateľ: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Začiatok projektu:  05/2010 Ukončenie projektu:  08/2012 Výška NFP:  2 182 960,22    EUR Cieľ projektu: Rekonštrukcia a modernizácia zariadenia AZS FNLP Košice s prednostným zameraním na prevenciu a podporu zdravia u ochorení skupiny 5. Špecifický cieľ 1: Skvalitnenie poskytovanej AZS pomocou rekonštrukcie a modernizácie I. PAVILÓNU FNLP Košice na Rastislavovej 43 Špecifický cieľ 2: Vybavenie zariadenia AZS FNLP Košice na Rastislavovej 43 vysoko sofistikovanou zdravotníckou technikou
ďalej   > <   návrat
|